POLITYKA PRYWATNOŚCI

W sklepie internetowym ls-gastro.pl, przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z poniższej polityki prywatności dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdują się w niej również informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez sklep internetowy ls-gastro.pl.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Podczas składania zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie danych ( imię, nazwisko, adres email, telefon oraz adres) potrzebnych do realizacji zamówienia. Brak wymaganych danych może uniemożliwić realizację zamówienia. 


2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych  do realizacji jego zamówienia. 


3. Wszystkie dane umieszczone w bazie sklepu są traktowane jako poufne. Dane te są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia. 


4. Dane Klienta są przechowywane i odpowiednio chronione, osoby do tego nieupoważnione nie mają do nich dostępu.

 

5. Każda osoba, która przekaże nam swoje dane poprzez formularze sklepu, ma prawo do ich poprawienia lub usunięcia

 

 

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez polską firmę LS GASTRO Sebastian Sipowicz Sp.j., która jest właścicielem i zarządcą marki i sklepu internetowego ls-gastro.pl. Chroni ona Twoje dane na mocy prawa o ochronie danych osobowych.

 

LS GASTRO Sebastian Sipowicz Sp. j.

ul. Kościuszki 52 
74-505 Mieszkowice

NIP: PL8581852736 
REGON: 321576770 

 

 

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Wszystkie dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a każda operacja przesyłania danych osobowych osobowych jest wykonywana zgodnie z prawem.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są u nas bezpieczne, nikt ich nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych. Przekazywane są podmiotom zewnętrznym, tak zwanym podmiotom trzecim, wyłącznie w celu realizacji Twojego zamówienia w sklepie internetowym LS-Gastro lub w celu informacyjnym, gdy zapiszesz się na nasz newsletter.

 

Podmioty trzecie:

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT (hosting, newsletter), podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. W takich sytuacjach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. W celu ustalenia należności za zakupiony towar lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje dane przez 12 miesięcy od ich pozyskania. W celach księgowych dane przechowywane są przez okres 5 lat.  Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych, zostaniesz poinformowany, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

 

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych: W każdej chwili możesz zażądać informacji na temat Twoich danych osobowych, które przechowujemy, wystarczy, że skontaktujesz się z nami pod adresem rodo@ls-gastro.pl – informacje te otrzymasz za pomocą poczty e-mail.

Prawo do przenoszenia: W przypadku przetwarzania Twoich danych przez sklep internetowy ls-gastro w sposób zautomatyzowany, na podstawie twojej zgody, masz prawo do otrzymania kopi swoich danych w powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych: W każdej chwili możesz zażądać poprawienia swoich danych, jeśli są one niepoprawne lub nieaktualne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych: Masz prawo w każdej chwili usunąć swoje dane przetwarzane przez sklep internetowy ls-gastro, z wyjątkiem następujących sytuacji:

  • masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
  • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
  • masz nieuregulowany dług wobec sklepu internetowego ls-gastro.pl, niezależnie od metody płatności
  • jeśli dokonałeś jakichkolwiek zakupów w przeciągu ostatnich pięciu lat, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące  transakcji wyłącznie w celach księgowych

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Z marketingu bezpośredniego w postaci wiadomości e-mail wysyłanych na podany przez Ciebie adres mailowy, korzystamy wyłącznie po otrzymaniu Twojej zgody w postaci dopisania Twojego adresu e-mail na naszą listę subskrybentów.

W każdym momencie masz prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu materiałów poprzez wypisanie Twojego adresu e-mail z listy subskrybentów, wykonując instrukcje zawarte w każdej tego typu wiadomości e-mail.

 

Prawo do ograniczenia: Masz prawo zażądać, aby sklep internetowy ls-gastro.pl ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

  • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy sklep internetowy  ls-gastro.pl musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności
  • jeśli sklep internetowy ls-gastro.pl nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczeń

 

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Sklep internetowy ls-gastro.pl bardzo poważnie podchodzi do ochrony Twoich danych osobowych, dlatego wyznaczony został pracownik, który będzie odpowiadał na pytania dotyczące powyższych kwestii. W celu skontaktowania się nim napisz na adres rodo@ls-gastro.pl.  W przypadku zgłaszania roszczeń sklep internetowy ls-gastro.pl w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji na temat działań podjętych w związku z Twoim żądaniem. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Sklep internetowy ls-gastro.pl w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Twoich danym osobowym podczas ich przetwarzania wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby się z nim skontaktować napisz na adres rodo@ls-gastro.pl w temacie wiadomości wpisując IODP.

 

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że sklep internetowy ls-gastro.pl przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować pod adresem rodo@ls-gastro.pl . Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, to jest do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przyszłości przemianowanego na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Uaktualnienia naszej Polityki Prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności ls-gastro.pl, o której będziemy każdorazowo informować. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.